พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ททท.มั่นใจการท่องเที่ยวปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ นัดแรกของปีนี้ ได้หารือถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปีนี้  ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วกว่า 7,000,000 คน เฉลี่ยเดือนละ 3,500,000 คน ก่อให้เกิดรายได้เดือนละ 190,000 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่าปีนี้การท่องเที่ยวไทยจะเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ  2,000,000 ล้านบาท และคนไทยเที่ยวไทย 1,000,000 ล้านบาท
              
สำหรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้  ยังคงเน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี 6 อำเภอ และประจวบคีรีขันธ์ 5 อำเภอ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกัน
              
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ Thailand Riviera ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยจะส่งเสริมให้ทั้ง 4 จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก  ที่มีการเชื่อมโยงกับโครงการพื้นฐาน ทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายรวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย
              
และจากกระแสงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจแต่งชุดไทยไปร่วมงานอย่างล้นหลาม จึงจะส่งเสริมให้คนไทย หันมาใส่ชุดไทย ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นความงดงามของขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ความเป็นไทย