ช้างตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันช้างไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 10:35 น.

Views

ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ที่มารับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่ นำโดย นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง พร้อมด้วยควาญช้าง และช้าง จำนวน 9 เชือกของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องจากในวันนี้เป็นวันช้างไทย 13 มีนาคม

โดยช้าง 9 เชือกได้ยืนเรียงแถว ก่อนใช้งวงจับวางใส่ในบาตรพระ เพื่อเป็นการทำบุญในปีนี้ จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เดินรับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่ ควาญช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้ที่มาร่วมงาน

งานวันช้างไทย จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ช้างไทย โดยปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหวงแหน และรักษ์ช้างไทย ที่จำนวนประชากรช้างไทยได้ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ และจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช้าง

โดยกิจกรรมวันช้างไทยที่จัดขึ้น จ.ลำปาง ปีนี้ มีพิธีทำบุญทางศาสนา พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง สืบชะตาช้าง การประกวดซุ้มอาหารช้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารช้างในขันโตกใบใหญ่ ที่เต็มไปด้วยผลไม้ที่หลากหลาย ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เดินทางมายังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ รวมทั้งชมการแสดงความสามารถของช้าง การแสดงช้างอาบน้ำ และการนั่งช้างชมธรรมชาติได้หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันช้างไทย

Tag : วันช้างไทย 13 มีนาคม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย รักษ์ช้าง รักษ์ป่า