ศาลปกครองตัดสินคดี กรณีทีวีดิจิทัล 2 ช่อง เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล บ่ายวันนี้

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โดยศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ของ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ “เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล” ซึ่งได้รับสัมปทานทีวีดิจิทัล 2 ชื่อคือ ช่อง “ไทยทีวี” และ “โลคา” ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จากกรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมงวดที่เหลือและค่าเสียหาย จากหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ หรือแบงค์การันตี กว่า 1,000 ล้านบาท โดยอ้างว่าไทยทีวีผิดสัญญา หลังบริษัทเลิกทำทั้ง 2 สถานี  
              
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้บริษัทไทยทีวี ยังไม่ต้องจ่ายค่าเลิกช่องทีวีดิจิทัล นอกจากนี้การอ่านคำพิพากษาครั้งนี้ จะเป็นการตัดสินในคดีหลักเกี่ยวกับการทำผิดสัญญาของสถานีดิจิทัลทั้งหมดอีกด้วย
              
ทั้งนี้ บริษัทไทยทีวีได้รับสัมปทานทีวีทั้ง 2 ช่อง โดยประมูลช่องเด็กใช้ชื่อว่า “โลคา” ในราคา 648 ล้านบาท และช่องข่าวใช้ชื่อว่า “ไทยทีวี” ในราคา 1,328 ล้านบาท ต่อมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักและไม่จ่ายค่าสัมปทาน จนนำไปสู่การเลิกทำต่อในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ทำให้ กสทช.มีหนังสือเพิกถอนสัญญาและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหลือ จนเป็นเหตุในการฟ้องคดีดังกล่าว

Tag : เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล โลคา