130 องค์กร ยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 13:46 น.

Views

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชนและผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 130 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หวั่นการตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะ 6 คน ของกระทรวงขึ้นมาร่วมพิจารณาคดีจะทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมเสนอระบบเยียวยาผู้เสียหาย โดยไม่ฟ้องแพทย์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

Tag : การแพทย์ พรบ.การแพทย์