7 วัน 7 อย่าง : วันช้างไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 17:31 น.

Views

ไปที่จังหวัดตาก ไปดูช้างในพิธีสู่ขวัญช้าง ที่หมู่บ้านปกาเกอะญอ เป็นอย่างไร ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง วันช้างไทย พิธีสู่ขวัญช้าง สู่ขวัญช้าง ช้าง ช้างไทย