โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2561

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 20:14 น.

Views

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ และเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบี นัมเบอร์วัน

โดยปีนี้ เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ทั้งในระดับต้นแบบ และในระดับดีเด่น ประจำปี ครบทั้ง 25 จังหวัด และมีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 176 ชมรม

Tag : โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ประกวดผลงานทูบี นัมเบอร์วัน โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ภาคกลาง โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ภาคตะวันออก ทูบีนัมเบอร์วัน