สรุปอาจารย์ทุบหลังจริง น้องแบมแฉทุจริตเงินสงเคราะห์

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ทุบหลัง นางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ว่าได้เกิดเหตุการณ์อาจารย์ทุบหลังน้องแบมจริง โดยลักษณะการกระทำไม่ได้เป็นการลูบหลังเพื่อให้กำลังใจตามที่เคยชี้แจง  ดังนั้นจึงให้อธิการบดี มมส. ตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณอาจารย์รายนี้ พร้อมให้รายงานผลสอบสวนมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) หรือ สกอ.ด้วย

นอกจากนี้ยังได้ให้เลขาธิการ สกอ. เข้าไปดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของน้องแบม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจารย์ที่ทุบหลังน้องแบม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และเป็นหัวหน้าภาควิชาที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการเรียนของน้องแบม ดังนั้นจึงต้องให้การคุ้มครองในกรณีนี้ด้วย