รายงานพิเศษ : โดรนพ่นสารเคมี ฝีมือเกษตรกรไทย

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

โดรนลำนี้นอกจากจะพ่นละอองฝอยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอครอบคลุมทั้งพื้นที่ ยังช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีอย่างได้ผล ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการพ่นสารเคมี จากเกือบ 1 ชั่วโมง ต่อไร่ เหลือเพียงแค่ 5 นาที

นี่เป็นนวัตกรรมประยุกต์จากฝีมือนักพัฒนาการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ คิดและพัฒนาจนนำมาใช้งานจริงในแปลงเกษตร มากว่า 2 ปี ด้วยหลักการทำงานแบบง่ายๆ เพียงเติมสารเคมีลงในถังผสมปล่อยน้ำเข้าสู่ถังพ่นขนาด 15 ลิตร ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ท้องโดรน กระจายน้ำผ่านหัวสเปรย์ ซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นตัวควบคุมการบิน พร้อมคำนวณพื้นที่ทำงานให้เสร็จสรรพ เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท พึ่งพาแค่เทคโนโลยีต่างชาติเป็นองค์ประกอบตัวเครื่องเท่านั้น

หลังทดลองใช้ได้เพียงไม่กี่เดือน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและนาข้าวต่างพากันสนใจต่อคิวขอใช้บริการแน่นขนัด เพราะไม่เพียงจะแก้ปัญหาไร้แรงงานรับจ้างพ่นสารเคมี ยังส่งผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรด้วย

เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเกษตรกรไทยในยุค 4.0 จากฝีมือคนไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน..

Tag : เกาะติดข่าวดัง