กระทรวงการคลังเตรียมใช้กฎหมายคุมเงินดิจิทัลเริ่มใช้สิ้นเดือนนี้

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกาศร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อควบคุมการซื้อขายเงินดิจิทัล โดยกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาด้านเงินดิจิทัล และบริษัทที่เป็นตัวกลางการซื้อขาย เข้าลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หรือ ก.ล.ต. ภายใน 6 เดือน หลังจากประกาศเริ่มบังคับใช้ หากไม่ลงทะเบียนและยังคงดำเนินธุรกิจต่อจะถือว่ามีความผิด

นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทตัวกลางเปิดเผยตัวตนและยืนยันที่มาของเงินอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการฟอกเงิน ส่วนการเรียกเก็บภาษีจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเรียกเก็บจากผลกำไรของการซื้อขายเป็นหลัก ครอบคลุมไปถึงคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) และการระดมทุนผ่านการขายเหรียญหรือการทำ ICO (Initial Coin Offering) โดยจะจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% จากกำไรที่ได้มาจากการซื้อขาย และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ vat 7% ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือกับผู้ถือสินทรัพย์

ทั้งนี้แม้จะมีการออกกฎหมายการควบคุม คริปโตเคอเรนซี แต่ยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่มีนโยบายยกเลิกประกาศเดิมที่ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินทุกแห่งทำธุรกรรม หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านคริปโตเคอเรนซี