พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จ่ออายัดทรัพย์ ขบวนการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาฯ 88 ล้านบาท

วันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบข้อมูลให้เลขานุการกรมฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เป็นข้อมูลทางบัญชี ของทั้ง 22 บัญชี และคำสารภาพของข้าราชการระดับ 8 ที่ได้ถ่ายโอนเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ไปให้เครือญาติรวม 22 บัญชี เป็นจำนวนเงินกว่า 88 ล้านบาท เพื่อนำเงินกลับเข้ามาคืนกองทุนฯ

ขณะที่ นายวิทยา นีติธรรรม เลขานุการกรมฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวว่าจะต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี ทั้งหมดก่อนว่าจะสามารถอายัดเงินในบัญชีมาคืนให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มากน้อยเพียงใด โดยจะตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขบวนการทุจริต ที่ได้ยักย้ายถ่ายเทเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตออกไป และเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลบัญชีพบการเคลื่อนไหวเงินเข้าออกอย่างรวดเร็ว และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปปง.จะสอบขยายผลขบวนการทุจริตเงินกองทุนนี้ด้วยว่าเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่

ด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ได้รับข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มาจากที่กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความไว้ที่ สน.ดุสิต เตรียมสอบสวนคู่ขนานกันไปทั้ง 2 เรื่อง คือ ทั้งกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ

และการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งล่าสุด พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเปิดตัวไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโกงเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ที่มีพยานหลักฐานสาวไปถึงต้นตอการทุจริตในวงกว้าง

Tag : กองทุนเสมาพัฒนาฯ ปปง. กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต