การบินไทยแจง รอบเอวเกิน 56 นิ้ว อดนั่งชั้นธุรกิจ ดรีมไลเนอร์ ตามมาตรฐาน FAA

วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

โดยบริษัทการบินไทยระบุว่า ตามที่การบินไทยได้รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จำนวน 2 ลำ และให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2560 โดยบริษัทโบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินแบบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรุ่นใหม่ ที่มีถุงลมนิรภัย หรือ Airbag ในตัว บนที่นั่งชั้นธุรกิจ ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 ซึ่งเข็มขัดนิรภัยดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ FAA (Federal Aviation Administration)
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน 56 นิ้ว จะไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยดังกล่าวได้ การบินไทยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย โดยสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งชั้นธุรกิจ ให้แก่ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน 56 นิ้ว รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางโดยให้ทารกนั่งตัก บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน

โดยประกาศดังกล่าว เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยด้านการบินของ FAA เพราะที่นั่งในชั้นธุรกิจของเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ ได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบระบบเข็มขัดนิรภัยรูปแบบใหม่ ที่มีการนำระบบแอร์แบ็กเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัย ซึ่งระบบเข็มขัดแบบใหม่ ไม่สามารถนำเข็มขัดขยายระยะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เข็มขัดเสริมสำหรับคนอ้วนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาเสริมให้ได้ เพราะเข็มขัดขยายระยะไม่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบแอร์แบ็ก

การบินไทยจึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสารให้กับคนอ้วน รอบเอวเกิน 56 นิ้ว ในชั้นธุรกิจ แต่ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน 56 นิ้ว ยังสามารถโดยสารเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ในชั้นประหยัดได้

สำหรับสายการบินของไทย มีเพียงการบินไทยเท่านั้น ที่ใช้เครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จำนวน 2 ลำ โดยบริการในเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โอคแลนด์ของนิวซีแลนด์ และกรุงเทพฯ-ไทเปของไต้หวัน

ทั้งนี้ กฎข้อปฏิบัติดังกล่าว สายการบินต่างๆ ที่ใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ รุ่นล่าสุด ต่างก็ออกกฎและข้อปฏิบัติเดียวกัน เนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้ สายรัดเข็มขัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีถุงลมนิรภัยในตัว ทำให้ผู้โดยสารที่มีรอบเอวขนาดเกินกว่า 56 นิ้ว ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ และจะเกิดความไม่ปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งข้อปฏิบัติดังกล่าวเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารถือว่าเป็นสากล ตามกฎความปลอดภัยด้านการบินของ FAA

แต่ทั้งนี้สายการบินต่างๆ ได้มีการชี้แจงกฎข้อปฏิบัติดังกล่าวผ่านตัวแทนจำหน่าย และแผนกสำรองที่นั่งไว้แล้ว หากมีผู้โดยสารที่มีรอบเอวขนาดเกินที่กำหนด และเป็นเหตุสุดวิสัยมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน เจ้าหน้าที่ก็จะจัดที่นั่งในชั้นประหยัดให้แทน เนื่องจากที่นั่งชั้นประหยัดมีระบบเข็มขัดนิรภัยแบบธรรมดา ที่รองรับกับเข็มขัดขยายระยะได้ หรือซื้อที่นั่ง 2 ที่ ติดกัน เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นระเบียบปกติที่ทุกสายการบินปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

ด้าน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวว่า เกิดขึ้นเพียงเฉพาะที่นั่งในชั้นธุรกิจ หรือ Business class เท่านั้น เพราะมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยไว้ จึงต้องจำกัดขนาดตัวของผู้โดยสาร ส่วนที่นั่งอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาพบกรณีผู้โดยสารอ้วนขึ้นเครื่องบินบ้าง ซึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

โดยการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของที่นั่งเครื่องบิน ผู้ผลิตเครื่องบินจะต้องกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่นเดียวกับรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ซึ่งก็มีการกำหนดไว้เช่นกัน และต้องแจ้งให้ทางสายการบินทราบ

ขณะที่ ผู้โดยสารเองก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วย บอกว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของคนอ้วน ทำให้ไม่ได้รับความเท่าเทียม แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยจึงมีกฎออกมา แต่อยากให้สายการบินต่างๆ ซื้อเครื่องบินที่ออกแบบ และทำที่นั่งให้สำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินไว้เลย เพื่อให้นั่งได้พอดี ไม่ต้องมาวุ่นวายในการใช้อุปกรณ์เสริม หรือเพิ่มเงินสำหรับการใช้บริการ

รวมทั้งอยากให้มีข้อความประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎระเบียบสำหรับผู้โดยสาร ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายด้วย เพราะผู้โดยสารที่เดินทาง ไม่ค่อยมีเวลาอ่านอย่างละเอียด ส่วนใหญ่จะดูที่ราคาตั๋วโดยสารในการจองซื้อ โดยไม่รู้ว่า แต่ละสายการบิน หรือเครื่องบินแต่ละรุ่นมีข้อห้ามอย่างไรบ้าง

ขณะที่ ผู้โดยสารที่เห็นด้วยกับการออกกฎห้ามคนอ้วน เห็นว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ และเข้าใจว่าสายการบินจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ก่อน และเป็นมาตรฐานที่ทุกสายการบินต้องทำ และเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนอ้วน เพราะหากขึ้นเครื่องแล้ว พนักงานจะนำเข็มขัดขยายระยะมาบริการให้ หรือหากต้องการความสะดวกสบายในการโดยสาร ก็สามารถจ่ายเงินซื้อที่นั่งเพิ่มได้ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย และไม่รบกวนผู้โดยสารคนอื่น

Tag : รอบเอว 56 สายการบิน