ปภ.เตือน 41 จังหวัด เตรียมรับพายุฤดูร้อน 20-23 มี.ค.นี้

วันที่ 17 มี.ค. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

ปภ.เตือน 41 จังหวัด เตรียมรับพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เร่งประสาน 41 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับพายุฤดูร้อน สืบเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมนี้ จึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฎิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจตราสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

สำหรับสถานการณ์วาตภัยล่าสุด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 16 จังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร่งด่วนแล้ว

Tag : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พายุฤดูร้อน สภาพอากาศ อากาศร้อน