อย.ยืนยันน้ำดื่มบรรจุขวดของไทยมีคุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 18 มี.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

อย. ชี้แจงกรณีองค์กรสื่อสหรัฐอเมริกา พบน้ำดื่มบรรจุขวดปนเปื้อน ว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่แน่ชัด ยืนยันน้ำดื่มบรรจุขวดไทย มีคุณภาพมาตรฐาน                             

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวถึงกรณีองค์กรสื่อไม่แสวงผลกำไร ในสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษา พบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดหลายยี่ห้อที่วางจำหน่ายใน 9 ประเทศ รวมถึงในไทย มีการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ ซึ่งจากการที่ อย. ติดตามผลงานวิจัยดังกล่าว ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจากรายงานการศึกษา หรืองานวิจัย ที่ระบุว่า การปนเปื้อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงทั้งจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่ได้รับรองผลการศึกษาดังกล่าวด้วย

สำหรับประเทศไทย น้ำดื่มบรรจุขวดยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง อย. ได้กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล โดยควบคุมภาชนะบรรจุขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติกต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น สะอาด ไม่มีสาร หรือสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พบปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในพลาสติกได้ ไม่เกินชนิดละ 100 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ส่วนน้ำดื่มต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และตามข้อแนะนำของ WHO รวมถึงการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มงวด ดังนั้นขอประชาชนอย่ากังวล

แต่ทั้งนี้ หากข้อมูลขององค์กรสื่อสหรัฐอเมริกา พิสูจน์ยืนยันได้ และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ ประเทศไทยก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่

Tag : อย น้ำดื่มบรรจุขวดไทยผ่านมาตรฐาน น้ำดื่มบรรจุขวดไทย น้ำดื่ม