ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.ป.สว.

วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นผลมาจากกรณีที่ 30 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าชื่อกันเสนอให้ประธาน สนช. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในสามเรื่อง คือ 1 การลดกลุ่มอาชีพผู้สมัครสว.จาก 20 กลุ่มเหลือ 10 กลุ่ม 2 การเปลี่ยนวิธีเลือกไขว้สว.เป็นการเลือกตรงจากกลุ่มอาชีพเดียวกัน  และ 3 การแบ่ง สว. ออกเป็นสองประเภทคือ สมัครอิสระ และตัวแทนองค์กร ซึ่งเป็นประเด็นที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทำหนังสือทักท้วงไปยังประธาน สนช. โดยมีการคาดการณ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัย 1-2 เดือน 

อย่างไรก็ตามพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้

ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ว่าจะขัดรัฐธรรมนูญด้วยนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีช่องทางส่งศาลรัฐธรรมนูญได้คือ สนช.เข้าชื่อกันหรือนายกรัฐมนตรีส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สำหรับความคืบหน้าในการสรรหา กกต.ใหม่นั้น กรรมการสรรหาได้กำหนดกรอบการสรรหากกต.ใหม่ 70 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยครบกำหนดวันสุดท้ายที่ต้องส่งรายชื่อให้กับ สนช.ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และจะเริ่มเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาในวันที่ 26 มีนาคม ถึง 9 เมษายนนี้