พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนปลูกข้าวนาปลัง

วันที่ 19 มี.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนปลูกข้าวนาปลัง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2561
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : สุนันทา วงษ์ล้อม เจ้าของไร่ถั่วแระญี่ปุ่น, จิตติ เจียมจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมลานสักจำกัด จังหวัดอุทัยธานี, พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 มีค 61 ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนปลูกข้าวนาปลัง ชมพูนุช ภัทรขจี จิตติ เจียมจันทร์ พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์