ป.ป.ช.เร่งติดตามทรัพย์สินจากการทุจริต

วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายหน่วยงานต่อต้านการทุจริต และบังคับใช้กฎหมาย 
              
โดยครั้งนี้เน้นประเด็นการติดตามทรัพย์สินคืน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และเทคนิคการสืบสวนสอบสวน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงสืบหาเส้นทางทางการเงิน การอายัด และริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด และที่สำคัญคือการส่งทรัพย์สินเหล่านั้น กลับคืนประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
              
ทั้งนี้ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เผย ป.ป.ช.กำลังประสานข้อมูลกับสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามเงินที่ถูกสหรัฐอายัดไปจากการทุจริตของ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำกลับคืนมาดำเนินคดีในประเทศไทย
              
ส่วนกรณีทุจริตอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้น ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับสินบนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ แต่ในอนาคตเมื่อได้จัดตั้งสำนักไต่สวนคดีร่ำรวยภายในเดือนตุลาคมนี้ จะทำให้การติดตามเรียกทรัพย์สินคืน ทำได้ง่ายขึ้น