เดินหน้าประเทศไทย : ไทยเดินหน้าเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช การเกษตรแนวใหม่

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ไทยเดินหน้าเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช การเกษตรแนวใหม่

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
แขกรับเชิญ : ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 มีค 61 ไทยเดินหน้าเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช การเกษตรแนวใหม่ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง สุวิทย์ เมษินทรีย์ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์