รายงานพิเศษ : เปิดโลกนวัตกรรม เปลี่ยนชีวิต

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 16:03 น.

Views

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่าในอีก 32 ปีข้างหน้า โลกจะมีประชากรเมืองมากถึง 2,400 ล้านคน หรือคิดเป็น 66 % ของประชากรทั้งโลก ทำให้ต้องเร่งขยายเมืองให้ทันต่อปริมาณประชากรที่จะเพิ่มขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รถโดยสารขนาด 12 เมตรคันนี้ มี 32 ที่นั่ง ใช้เวลาชาร์จไฟฟ้า เพียง 20 นาที ก็สามารถวิ่งระยะทางได้ถึง 60 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเป็นรถรับส่งระยะใกล้ เชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้

ส่วนรถตุ๊กตุ๊กคันนี้ เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เริ่มนำร่องใช้รับส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 7 คัน ใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าครั้งละ 4 ชั่วโมง วิ่งได้ 80-120 กิโลเมตร ทำความเร็วได้สูงสุด 66 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง บรรทุกน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม

ไม่เพียงแต่นวัตกรรมด้านการขนส่ง การใช้ชีวิตและอาหารการกินของคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้น ตั้งแต่การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน ไปจนถึงการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้พฤติกรรมของสมาชิกในบ้าน และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วย

ขณะที่ภาคการเกษตร เกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวเป็น Smart Farmer ต้องวางแผนการผลิต และนำนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยขณะนี้มีการคิดค้นเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ  พัฒนาเป็นเครื่องบินฉีดพ่นสำหรับทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ สามารถตั้งการทำงานล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟน ติดตั้ง GPS ทำงานครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,500 ไร่ และสามารถคำนวณการใช้สารฉีดพ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของพืชได้                               
                                               
ส่วนคนเมืองที่อยากปลูกผัก หรือผลไม้ปลอดสารพิษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะในอนาคตเราจะสามารถปลูกผักผลไม้ ในตู้ปลูกผักที่ติดตั้งในบ้านได้ โดยใช้แสง LED ชนิดพิเศษ ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ให้เหมาะสมกับชนิดพืช สามารถให้น้ำและสารอาหารอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน

ร้านค้าปลีกก็นำนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งนี่คือร้านค้าต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการทำงาน ลูกค้าสามารถอุ่นอาหารด้วยตัวเอง ด้วยการสแกนบาร์โค้ด และทำตามเสียงของหุ่นยนต์ ช่วยลดการใช้พนักงาน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผู้คนในอนาคต ซึ่งทุกคนต้องเตรียมปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยี ก็ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาเมืองในอนาคตเป็นไปอย่างยั่งยืน

Tag : เกาะติดข่าวดัง