เดินหน้าประเทศไทย : แก้วิกฤตหมอกควันด้วยพลังประชารัฐ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : แก้วิกฤตหมอกควันด้วยพลังประชารัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
พิธีกร : ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
แขกรับเชิญ : ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย, ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 22 มีค 61 แก้วิกฤตหมอกควันด้วยพลังประชารัฐ วิกฤตหมอกควัน หมอกควัน ภัทรดนัย เทศสุวรรณ