เหยี่ยวข่าว 7 สี : ตรวจสอบผลกระทบเผาไร่อ้อย จ.เลย

วันที่ 24 มี.ค. 2561 เวลา 05:12 น.

Views

ฤดูกาลช่วงเก็บเกี่ยวผลผลผลิตยังเกิดขึ้นทุกปี แม้จะมีมาตรการห้ามเผา แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยาก เกษตรกรเลือกวิธีการเผาก่อน เพื่อทุ่นแรงและเวลาในการเก็บเกี่ยว ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งหมอกควัน เถ้าจากการเผาอ้อย หรือหิมะดำ เรียกร้องให้หามาตรการลดการเผาอย่างเป็นรูปธรรม ...

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี เผาไร่อ้อย