เหยี่ยวข่าว 7 สี : ป่าเศรษฐกิจครอบครัว คนอยู่กับป่าได้ จ.สกลนคร

วันที่ 25 มี.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี พาคุณผู้ชมมาดูเครือข่ายป่าครอบครัว ที่ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีสมาชิก 39 ครอบครัว ในพื้นที่  1,290  ไร่ ทั้งหมดเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ ป่า  ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ ไม่ใช่ป่าปลูกนะครับ เป็นป่าตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นต้นเต็ง ต้นรัง ต้นแดง และต้นผักหวาน ไม่นับรวมสมุนไพรที่ขึ้นตามพื้นดิน ซึ่งถ้าคนไม่รู้จัก จะคิดว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ แต่ที่นี่ เจ้าของหวงแหน รักษามาช้านานรุ่นต่อรุ่น จัดทำแนวเขตชัดเจนด้วยการล้อมรั้ว ผลผลิตจากป่าทำให้เจ้าของป่า มีรายได้ตลอดทั้งปี

สุภาพสตรีท่านนี้ คือ แม่โน๊ะ อดีตพนักงานระดับหัวหน้า ของโรงงานชานเมืองกรุงเทพมหานคร ตัดสินใจ กลับมาอยู่บ้าน ที่ตำบลบะฮี แห่งนี้ หลังจากโรงงานที่เธอทำงานอยู่ ประสบน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 มาอาสาครอบครัวดูแลที่ดินที่เป็นป่า จากวันนั้น เธอใช้เวลาเกือบ 7 ปี ศึกษาหาความรู้จากสมาชิกป่าครอบครัว จังหวัดสกลนคร จนถึงวันนี้ เธอรู้จักต้นไม้แทบทุกต้นในป่าครอบครัวของเธอ และภูมิใจกับแนวคิดเก๋ๆ ที่เป็นจริง คือ "ไม่มีเงินเดือน แต่อยู่ได้"

สำหรับปัญหาอุปสรรคในการรักษาป่าครอบครัวเอาไว้ ก็จะมีคนในชุมชน หรือต่างชุมชน มาจุดไฟเผาป่า เพื่อต้อนสัตว์ป่า แล้วจับสัตว์ป่าไป โดยไม่ได้ดับไฟ ทำให้ป่าเสียหาย จึงอยากให้ทางราชการ สนับสนุนเรื่องแหล่งน้ำไว้ดับไฟ เพราะเข้าใจว่า รัฐบาล ไม่สามารถสนับสนุนเป็นเม็ดเงินได้ เพราะเป็นพื้นที่ป่าของเอกชน แต่อยากให้จัดหาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งน้ำ หรือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ แก่เครือข่ายป่าครอบครัว ที่เห็นประโยชน์ และต้องการเริ่มต้นทำป่า และรักษาป่าครอบครัว

คุณผู้ชมครับ ป่าครอบครัว ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ หวงแหน รักษา ไม่ทำลาย แล้วป่าก็จะตอบแทนให้เราทุกคน มีอยู่มีกิน ไปชั่วลูกชั่วหลาน

Tag : : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี เครือข่ายป่าครอบครัว