พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คาดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้ทะลุ 3 หมื่นเมกะวัตต์ รณรงค์ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของประเทศในช่วงหน้าร้อนปี 2561 หรือช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม จะอยู่ราว 31,00 เมกะวัตต์ จากปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ราว 2,000 เมกะวัตต์

โดยปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนอยู่ที่ 36 - 38 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลง 1 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อการใช้ไฟฟ้าประมาณ 400 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ สนพ.ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานอย่างประหยัด หรือช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ด้วยการ "ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน" การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน 2 ช่วงเวลา ครั้งละ 2 ชั่วโมง คือ ช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น. และลดพีกไฟฟ้าช่วงกลางคืน ตั้งแต่  19.00 – 21.00 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยลดพีกไฟฟ้าไม่ให้สูงขึ้นจนทำสถิติรอบใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

Tag : ค่าไฟฟ้า