เปิดตัว 6 บุคคลต่างชาติสนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดใจ 6 บุคคลต่างชาติในภาพ สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทุกคนต่างปลื้มปีติ ที่ได้มีโอกาสสำคัญนี้

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศตามหาบุคคลในภาพจากต่างประเทศ ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเคยถวายงาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ เป็นครั้งแรก

ในวันนี้ ชาวต่างชาติทั้ง 6 คนในภาพ ได้เดินทางมาประเทศไทย พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เข้าเฝ้าถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างใกล้ชิด โดยรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานความรู้ด้านสาธารณูปโภค การศึกษา คุณภาพชีวิต และเทคนิคด้านการเกษตร ทำให้เยาวชนในหลายประเทศได้รับโอกาสที่ดีขึ้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การตามหาบุคคลชาวต่างชาติในภาพครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายนปีนี้ และส่งเสริมค่านิยมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ

Tag : 6 บุคคลต่างชาติ 6 บุคคลสนองงาน กระทรวงวัฒนธรรม ถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี