พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ป.ป.ท.เตรียมสรุปปมทุจริตเงินคนจน ส่งนายกฯ วันอังคารนี้

วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 07:22 น.

Views

ป.ป.ท.สรุปข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชุดแรก จำนวน 37 ศูนย์ ส่งนายกรัฐมนตรีวันอังคารนี้

ป.ป.ท.สรุปปมทุจริตเงินคนจนส่งนายกรัฐมนตรี วันอังคารนี้
พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ในวันอังคารนี้จะสรุปผลการตรวจสอบกรณีการทุจริตดังกล่าวจำนวน 37 ศูนย์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบระยะแรก รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และแถลงความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบ

ทั้งนี้ พบว่ามีทั้งข้าราชการ และบุคคลภายนอกเกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของ

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ป.ป.ท. ระบุ หากมีข้อมูลการทุจริตที่พัวพันไปถึงข้าราชการระดับสูงก็จะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการ ส่วนการตรวจสอบระยะที่ 2 อีก 39 ศูนย์ จะใช้เวลาประมาณ 90 วัน ตามที่วางเป้าหมายไว้

ผวจ.นครพนม สั่งตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง 
ที่จังหวัดนครพนม หลังป.ป.ท. ตรวจสอบพบว่า มีชาวบ้านกว่า 500 ราย ใน 12 อำเภอ ได้รับความเสียหายจากการทุจริตเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ทำงานคู่ขนานไปกับคณะของ ป.ป.ท. ทั้งในส่วนของการสอบข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอนาทม ซึ่งเป็นบุคคลในหลักฐานคลิปภาพที่มาพูดคุยกับชาวบ้านให้มีการปิดบังข้อมูลทุจริต ทั้งนี้ได้เสนอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นครพนม ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าว มาช่วยราชการที่ต้นสังกัด ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อความเหมาะสม  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัด จะเร่งดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะสรุปผลเสนอไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการทางคดีอาญาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ทุจริตเงินสงเคราะห์ ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ทุจริตเงินคนจน