พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงแรงงาน คาดโทษนายจ้างไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แนะลูกจ้างร้องเรียนสายด่วน

วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา ลูกจ้างทั่วประเทศได้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ เป็นวันละ 308 - 330 บาท เรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกวันละ 15 บาท จากเดิม 310 บาท เป็น 325 บาทแล้ว ในตอนนี้ ขณะที่จังหวัดที่ได้ค่าจ้างวันละ 330 บาท มี 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี และระยอง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะออกตรวจแรงงาน และถ้าพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้ลูกจ้าง หรือขอให้ลูกจ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง ร้องเรียนเข้ามาที่สายด่วน 1506 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือทางเว็บไซต์ www.labour.go.th 

ทันทีที่ได้รับเรื่องจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการและปิดชื่อลูกจ้างไว้เป็นความลับ และพนักงานตรวจแรงงาน มีอำนาจสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ขึ้นค่าแรงมาเป็นอัตราใหม่ หรือถ้ายังฝ่าฝืนต่อไปก็จะแจ้งความดำเนินคดีได้ตาม พ.ร.บ.แรงงาน 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Tag : ค่าแรงขั้นต่ำ