พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญหลายแห่งของมณฑลเสฉวน

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญหลายแห่งของมณฑลเสฉวน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มณฑลเสฉวน จีน