คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเตาเผาขยะ 199 ล้านบาท จ.พระนครศรีอยุธยา / ศูนย์วัฒนธรรม จ.ตรัง ถูกทิ้งงาน

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการเตาเผาขยะ 199 ล้านบาท ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มูลค่าเกือบ 324 ล้านบาท แทบไม่ได้ใช้งาน แต่พังเสียหายตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการเตาเผาขยะ อยุธยา ตรวจสอบโครงการเตาเผาขยะ อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์วัฒนธรรม มอ ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เตาเผาขยะ 199 ล้าน ศูนย์วัฒนธรรม ตรัง