พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : เล่นสงกรานต์ แต่งชุดไทย ไปเมืองรอง

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 18:25 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เล่นสงกรานต์ แต่งชุดไทย ไปเมืองรอง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
พิธีกร : ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
แขกรับเชิญ : ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 11 เมย 61 ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล่นสงกรานต์ แต่งชุดไทย ไปเมืองรอง ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์