พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการช่วง วิสุทฺโท

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 13.56 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดไม้รวกสุขาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการช่วง วิสุทฺโท ซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สิริอายุได้ 84 ปี พรรษา 62

พระอธิการช่วง วิสุทฺโธ เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2472 เป็นบุตรของนายชด และนางเชื้อ พวงไพโรจน์ เมื่ออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือ บิดา มารดาได้พาไปพักอาศัยกับหลวงพ่อสร่วง ที่วัดโพธาวาส อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดท่าไชยศิริ เหลื่อมวิทยาคาร หลังสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ออกจากโรงเรียนเพื่อไปช่วยบิดามารดาทำการเกษตร ต่อมาเมื่ออายุได้ 22 ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดโพธาวาส โดยมี พระอธิการเหลื่อม อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไชยศิริ เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างอุปสมบทได้ศึกษาทางธรรมจนจบนักธรรมตรี และด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม พร้อมไปด้วยเมตตาธรรม ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน คณะสงฆ์ จึงได้นิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดไม้รวกสุขาราม และได้ประกอบศาสนกิจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมา โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้มีความโดดเด่นสวยงาม มีการไปศึกษาเรียนรู้งานสกุลช่างต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำแบบอย่างที่เหมาะสมมาสร้างเสนาสนะภายในวัด อาทิ ลวดลายปูนปั้นหน้าบัน, หัวเม็ดกำแพงแก้ว, ฌาปนสถานจตุรมุข จากผลงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ เมื่อปี 2536

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พระอธิการช่วง วิสุทฺโท