พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรยอดเขาจินติ่ง และไร่ชาเอ๋อเหมยเสว่ยหยาเฮยสุ่ย ที่เมืองเอ๋อเหมยซาน มณฑลเสฉวน

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรยอดเขาจินติ่ง และไร่ชาเอ๋อเหมยเสว่ยหยาเฮยสุ่ย ที่เมืองเอ๋อเหมยซาน มณฑลเสฉวน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเขาจินติ่ง ไร่ชา มณฑลเสฉวน จีน