พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ