พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ที่โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ สิบตำรวจตรีอาทิตย์ สุกแก้วคง, สิบตำรวจตรีสรรเพชร คงเทพ และสิบตำรวจตรีศรัณพงศ์ ช่วยมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอยะรัง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิง บริเวณถนนสายยะรัง-มายอ พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ และขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว

ส่วนที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ อาสาสมัครทหารพราน สุริยะ พรหมช่วย สังกัดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 46 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย จุดตรวจเจ้าพระยา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน นราธิวาส ปัตตานี