พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่นครเฉิงตู ก่อนเสด็จนิวัติประเทศไทย

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่นครเฉิงตู ก่อนเสด็จนิวัติประเทศไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครเฉิงตู