สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ไรอัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ไรอัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรงพยาบาลสัตว์ไรอัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย