7 วันระวังอันตราย เสียชีวิตแล้วเกือบ 100 คน สาเหตุหลักดื่มแล้วขับ

วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย เกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน จำนวน 1,026 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 99 คน บาดเจ็บ 1,085 คน สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ และขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ รวม 15 คน แต่ยังมีอีก 29 จังหวัดที่ไม่มีการสูญเสีย 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกและเข้มงวดดูแลการเดินทางของประชาชนในเส้นทางสายหลัก สายรอง ถนนในชุมชน หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบก จะคุมเข้มรถทัวร์ และรถร่วมบริการ จะเพิ่มความเข้มข้นจุดตรวจอีก 22 จุด โดยเฉพาะจุดตรวจรถรับจ้างไม่ประจำทาง รวมถึงการเข้มงวด กรณีที่รถจักรยานยนต์รับจ้างฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารแพง เช่น บริเวณรถไฟฟ้า
หมอชิต จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด

สำหรับมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ทาง คสช. ยังเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวันที่ 12 เมษายน ยังมีการยึดรถจักรยานยนต์ 835 คัน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 494 คัน พร้อมยึดใบขับขี่ 4,190 ใบ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังอำนวยความสะดวก และเข้มงวดมาตรการปลอดภัยสาธารณะ จัดชุดสายตรวจ ตลอดการจัดงาน สำหรับรถที่ทางการยึดไว้จะจัดสถานที่
และจะดูแลให้เป็นอย่างดี เจ้าของรถมารับกลับคืนได้หลังเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคง จัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อย นอกจากช่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางแล้ว ยังตั้งจุดสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด

Tag : 7 วันระวังอันตราย อุบัติเหตุสงกรานต์