พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา