พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

งานสงกรานต์วังน้ำเขียวงดงามแบบฉบับวิถีไทยอย่างงดงาม

วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 23:50 น.

Views

นายอภิชาต ธนมัย นายอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับประชาชนในตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยยึดหลักประเพณีไทย จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค และสีสันของอยู่ที่การประกวดขบวนรถเทพีสงกรานต์ของชาวบ้านชุมชนต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งวัน