สงกรานต์ จ.เชียงใหม่ มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและกิจกรรมภาคบันเทิง

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 16:54 น.

Views

รายงานสดจาก จ.เชียงใหม่ : สงกรานต์ที่ จ.เชียงใหม่ มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและกิจกรรมภาคบันเทิง ช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ...