พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ และข้าราชบริพาร เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ และข้าราชบริพาร เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ไทย 2561