พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปกราบถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสำนักพระราชวังจะเปิดให้กราบถวายบังคมจนถึงวันที่ 15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยต้องแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรงคลุมเข่า ห้ามใส่เสื้อแขนกุด และเสื้อเอวลอย ส่วนผู้ชายให้สวมกางเกงขายาวไม่มีรอยขาด

เดิมปราสาทพระเทพบิดร จะเปิดเพียงวันเดียวเท่านั้น คือ ในวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร เพื่อให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ

ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทเพียงองค์เดียวในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นปราสาททรงจัตุรมุข ยอดปรางค์ มีนภศูลและมงกุฎ สร้างขึ้นเมื่อปี 2398 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อัญเชิญพระบรมรูปพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาประดิษฐาน ปัจจุบันมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ พระบรมราชจักรีวงศ์ รวม 8 พระองค์ 

Tag : กราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เทศกาลสงกรานต์ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช