พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แต่งผ้าไทยเที่ยวงานสงกรานต์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 01:29 น.

Views

งานเทศกาลสงกรานต์เมืองไก่ย่างเขาสวนกวางปีนี้ ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง หนุ่มๆ ก็นุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว หญิงสาวก็นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบผ้าขาวม้า สวมเสื้อ ผ้าทอพื้นเมือง ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 5 ตำบล ในอำเภอเขาสวนกวาง กับกิจกรรมสงกรานต์ปลอดเหล้า ม่วนซื่นโฮแซว เขาสวนกวางบ้านเฮา ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การรดน้ำขอพร รำวงฟ้อนรำ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์ โดยปีนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง