หลายจังหวัดเหนือ-อีสานจัดกิจกรรมสงกรานต์ ท่องเที่ยวคึกคัก

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 01:29 น.

Views

ชาวบ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันหามพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ไปตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลสิริมงคลแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยเชื่อว่าการประกอบพิธีดังกล่าว จะช่วยทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ก่อนจะหามพระพุทธรูปไปดำน้ำที่ป่าต้นน้ำ

ชาวไทยและชาวลาวในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในงาน “สบายดี สงกรานต์ ปี 2018W ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นกิจกรรมที่ชาวไทยและชาวลาวได้ร่วมกันก่อกองทราย ตามประเพณีที่สืบทอดมาอย่างช้านาน พร้อมชมการแสดงการเต้นบาสโลบสามัคคี ด้วยท่าทางลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม และเป็นท่าเต้นที่เป็นที่รู้จักอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพพนม มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครอบครัวไปกราบไหว้ขอพร และสรงน้ำองค์พระธาตุพนม ซึ่งทางวัดได้จัดทำรอกขันน้ำอบน้ำหอมให้ประชาชน นักท่องเที่ยว มีโอกาสนำน้ำอบ น้ำหอม ชักรอกขึ้นไปสรงน้ำถึงยอดพระธาตุพนม ความสูงประมาณ 53 เมตร

ส่วนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ำทางภาคอีสาน ประชาชนต่างก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนลงเล่นน้ำคลายร้อน ช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะที่โครงการชลประทาน ฝายหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่านักท่องเที่ยวพาครอบครัวเที่ยวพักผ่อน เล่นน้ำอย่างสนุกสนานเพื่อคลายร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิต

ที่หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน และลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางอากาศร้อน ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้จากการขายของในช่วงนี้

อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงก็คึกคักไม่แพ้กัน ชาวมุกดาหารและชาวลาวเดินทางไปท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวพาครอบครัวเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในวันครอบครัว ชมความน่ารักและการแสดงของสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กๆ ต่างสนุกสนาน และยังได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย