จัดงานวันผู้สูงอายุรับปีใหม่ไทย จ.หนองคาย

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 01:29 น.

Views

ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และเป็นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยนั่นเอง