พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวไทยในอินเดียทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 18:03 น.

Views

พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานนำคณะสงฆ์พร้อมอุบาสกและอุบาสิกา ทั้งชาวไทยและชาวอินเดีย จัดกิจกรรมทำบุญสรงน้ำพระ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย โดยมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนานาชาติจาก 10 ประเทศ จากพระอุโบสกไปยังพระมหาธาตุเจดีย์ ให้คณะสงฆ์และประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักบวช 4 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ, คริสต์, อิสลาม และฮินดู ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย ขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดไทยและเสื้อผ้าลายดอกเข้าร่วมพิธีกันอย่างชื่นมื่น

Tag : รอบรั้วเอเชีย เทศกาลสงกรานต์ วันสงกรานต์ สงกรานต์ในอินเดีย