พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวล้านนาต่างเข้าวัดทำบุญในวันพญาวัน

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 17:01 น.

Views

รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ : วันนี้ถือว่าเป็น "วันพญาวัน" หรือวันขึ้นปีใหม่ ชาวล้านนาต่างเข้าวัดทำบุญ ก่อนจะมาร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองในวันสุดท้าย ขณะที่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้ว...