พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 เมษายน พุทธศักราช 2561

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

วันนี้ เวลา 01.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ทีจี 936 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่ 15-24 เมษายน พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจพลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนสาธารณรัฐคอซอวอ เยือนสาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร เยือนสาธารณรัฐเฮลเลนิก