พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เตรียมผ่าพิสูจน์ช้างป่า "งาเดียว" ยืนยันการล้ม

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

ซาก "เจ้างาเดียว" ถูกเคลื่อนย้ายด้วยรถเครน จากไร่สับปะรด หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าชลบุรีที่ 1 เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์ยืนยันสาเหตุการล้ม และเป็นหลักฐานสำคัญในการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของไร่สับปะรดรายนี้ โดยจะมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า ปรับ 40,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 4 ปี

ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนเชื่อว่าไม่น่าใช่ฝีมือคนในพื้นที่ เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้พูดย้ำเสมอว่าให้ใช้วิธีการผลักดันช้างในลักษณะที่ไม่ทำอันตรายถึงชีวิต เหตุที่เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าเป็นคำสั่งจากนายทุนและแรงงานต่างถิ่น

การล้มของ "เจ้างาเดียว" เป็นเพราะถูกช็อตด้วยเส้นลวดที่ขึงเป็นแนวรั้วของไร่สับปะรด ด้วยกระแสไฟ 220 โวลต์ ขณะใช้งวงดึงเส้นลวด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตัดกระแสไฟฟ้า และสั่งรื้อถอนแนวลวดที่ขึงออกให้หมด ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสัตว์ป่า หรือแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่