เจ้าหน้าที่พร้อมรับประชาชนที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้ากรุงเทพฯ

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

จากเส้นทางขาล่องจากภาคเหนือ เข้าสู่ถนนพหลโยธินที่ผ่านสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณรถเริ่มมากและติดสะสมบริเวณแยกสัญญาณไฟ ช่วงที่จะผ่านเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ แต่หลังผ่านพ้น การจราจรคล่องตัวและสามารถทำความเร็วได้

ขณะที่การจราจรบนถนนสายเลี่ยงเมืองที่รับปริมาณรถจากจังหวัดกำแพงเพชร คล่องตัว แต่จะไปชะลอความเร็วบริเวณจุดบรรจบถนนสายเอเชีย ก่อนเข้ากรุงเทมหานคร

ถนนสายเอเชีย ตั้งแต่เขตรอยต่ออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปจนถึงเขตรอยต่ออำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง กว่า 20 กิโลเมตร ปริมาณรถเริ่มมากตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ ส่งผลให้การจราจรฝั่งขาล่องเต็มทุกช่องทาง ผู้ใช้รถทำความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณจุดเสี่ยง

จากภาคอีสานตอนบนใช้เส้นทางเข้าอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดขอนแก่น เริ่มมีชะลอตัวตามจุดตัดและสะพานลอย

เช่นเดียวกับอีสานตอนล่าง จากถนนสาย 24 ที่ไปทางหลวงหมายเลข 2 การจราจรติดขัด ตำรวจต้องเปิดช่องทางพิเศษ ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 100 ผ่านตำบลลาดบัวขาว เนินคลองไผ่ เนินลำตะคอง ไปออกหลักกิโลเมตรที่ 64 บริเวณตำบลหนองสาหร่าย เพื่อเชื่อมไปอำเภอมวกเหล็ก ต่อเนื่องตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จุดนี้จะเริ่มมีรถติดสะสมอีกครั้ง เนื่องจากเป็นเส้นทางบรรจบของถนนหลายสาย

จากถนนมิตรภาพและสายเอเชีย  เข้าสู่ถนนพหลโยธิน หน้าสหกรณ์การเกษตร   ตำบลคลองหนึ่ง   อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ปริมาณรถมากแต่คล่องตัว  ส่วนถนนกาญจนาภิเษก  เส้นทางมอเตอร์เวย์ ที่รับรถจากภาคเหนือและอีสาน พบว่า ยังทำความเร็วได้ตลอดเส้นทาง