ใส่ชุดผ้าทอพื้นเมืองฟ้อนรำในขบวนแห่ อนุรักษ์วัฒนธรรมเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

ประชาชน 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน ในอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมขบวนแห่ประชาสัมพันธ์ เทศกาลของดีประจำอำเภอฟากท่า ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง นอกจากนั้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่เป็นของขึ้นชื่อไปวางขาย ในเทศกาลของดีประจำอำเภอฟากท่า แต่หากใครไปไม่ทันช่วงจัดงานก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะช่วงนี้มะขามหวานยังคงออกผลผลิตเรื่อยๆ อีกทั้งผ้าทอพื้นเมือง ที่กลุ่มแม่บ้านทอส่งขายตามท้องตลาดเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว จึงหาซื้อได้ง่าย และมีหลากหลายช่องทางให้เลือกซื้อ