พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สิ่งประดิษฐ์ตรวจสภาพรถยนต์ทุกชนิด ประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่ขนส่ง

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

สิ่งประดิษฐ์ Hi -Technology TAK เป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้ต้นทุนการผลิตในราคาถูก แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้คิดค้นการประดิษฐ์ร่วมกับขนส่งจังหวัดตาก เพื่อนำไปตรวจสอบสภาพบริเวณใต้ท้องรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก นอกจากนั้น ยังสามารถบินตรวจสภาพหลังคารถโดยสาร หรือรถบรรทุกได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทางทหารจะนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัย หรือตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบาก